Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFAL009, 364 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-12-05 Stoppdatum 2011-12-05
Mängd (ton): 10,26 Kostnad totalt: 12673
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: