Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHOR001, 375 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-07 Stoppdatum 2011-08-07
Mängd (ton): 1,87 Kostnad totalt: 2866
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: