Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHJA007, 505 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-12-19 Stoppdatum 2011-12-19
Mängd (ton): 8,93 Kostnad totalt: 12428
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: