Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENSJÖN, 510 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-02 Stoppdatum 2011-11-02
Mängd (ton): 31,00 Kostnad totalt: 27061
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: