Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HUNDSJÖN, 539 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-18 Stoppdatum 2011-10-19
Mängd (ton): 45,01 Kostnad totalt: 40890
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: