Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RISBYSJÖN, 633 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-27 Stoppdatum 2011-09-27
Mängd (ton): 7,02 Kostnad totalt: 9201
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: