Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKAR004, 642 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-12 Stoppdatum 2011-08-12
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 2960
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: