Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTERVATTEN, 692 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-24 Stoppdatum 2011-09-24
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 14128
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: