Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBLS002, 720 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-28 Stoppdatum 2011-11-28
Mängd (ton): 2,31 Kostnad totalt: 2858
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: