Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENSTJÄRNET, 849 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-01 Stoppdatum 2011-11-01
Mängd (ton): 10,19 Kostnad totalt: 8826
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: