Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA OLEVATTNET, 855 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-03 Stoppdatum 2011-11-03
Mängd (ton): 1,96 Kostnad totalt: 1697
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: