Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: JÄRNSJÖN, 863 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-01 Stoppdatum 2011-11-01
Mängd (ton): 4,12 Kostnad totalt: 3564
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: