Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VALLSJÖN, 874 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-31 Stoppdatum 2011-10-31
Mängd (ton): 11,99 Kostnad totalt: 12321
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: