Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HALLASJÖ, 878 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-01-21 Stoppdatum 2011-11-29
Mängd (ton): 1,55 Kostnad totalt: 1550
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Fordon
Kommentar: