Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ADAMSTJÄRNET, 897 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-10 Stoppdatum 2011-08-10
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 2565
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: