Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GÅRDSJÖN, 903 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-04 Stoppdatum 2011-08-04
Mängd (ton): 18,09 Kostnad totalt: 17350
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: