Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA HOLMEVATTEN, 979 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-16 Stoppdatum 2011-08-16
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1190
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: