Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUVATTNET, 1039 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-12 Stoppdatum 2011-08-12
Mängd (ton): 12,97 Kostnad totalt: 16811
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: