Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: DÖVLESJÖ, 1114 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-06 Stoppdatum 2011-08-06
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt: 8760
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: