Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA EKEVATTNET, 1148 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-11 Stoppdatum 2011-08-11
Mängd (ton): 17,04 Kostnad totalt: 22574
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: