Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRANKÄRRSVATTNET, 1169 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-24 Stoppdatum 2011-09-24
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 2279
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: