Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KARLEVATTNET, 1177 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-06 Stoppdatum 2011-08-06
Mängd (ton): 2,81 Kostnad totalt: 3720
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: