Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BULLERN, 1194 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-02 Stoppdatum 2011-08-02
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 2775
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: