Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÄLLETJÄRNET, 1241 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-09 Stoppdatum 2011-08-09
Mängd (ton): 4,07 Kostnad totalt: 5501
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: