Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RÖNNINGSTJÄRNET, 1259 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-06 Stoppdatum 2011-08-06
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 2724
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: