Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: PULSEMOSJÖN, 1296 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-06 Stoppdatum 2011-08-06
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 2750
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: