Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLE LÅNG, 1391 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-23 Stoppdatum 2011-09-23
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1139
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: