Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TREHÖRNESJÖN, 1401 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-11 Stoppdatum 2011-08-11
Mängd (ton): 8,02 Kostnad totalt: 10646
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: