Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVIA008, 1436 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-04-27 Stoppdatum 2011-04-27
Mängd (ton): 17,42 Kostnad totalt: 21510
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: