Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVIA009, 1437 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-04-27 Stoppdatum 2011-04-27
Mängd (ton): 29,11 Kostnad totalt: 35947
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: