Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRM018, 1523 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-03 Stoppdatum 2011-08-03
Mängd (ton): 4,03 Kostnad totalt: 6298
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: