Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRM025, 1530 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-03 Stoppdatum 2011-08-03
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 3072
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: