Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMREM001, 1535 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-05 Stoppdatum 2011-08-05
Mängd (ton): 3,05 Kostnad totalt: 4762
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: