Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAG014, 1556 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-04 Stoppdatum 2011-08-04
Mängd (ton): 6,99 Kostnad totalt: 10906
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: