Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOR017, 1584 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-02 Stoppdatum 2011-08-02
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1536
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: