Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOG012, 1619 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-04 Stoppdatum 2011-08-04
Mängd (ton): 3,94 Kostnad totalt: 6144
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: