Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMJOR003, 1797 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-16 Stoppdatum 2011-08-16
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1482
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: