Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFOR008, 1872 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-29 Stoppdatum 2011-09-29
Mängd (ton): 6,10 Kostnad totalt: 9200
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: