Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRAN037, 1910 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-28 Stoppdatum 2011-09-28
Mängd (ton): 3,05 Kostnad totalt: 4600
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: