Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOF027, 1918 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-29 Stoppdatum 2011-09-29
Mängd (ton): 5,01 Kostnad totalt: 7568
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: