Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOF041, 1928 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-29 Stoppdatum 2011-09-29
Mängd (ton): 11,12 Kostnad totalt: 16768
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: