Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRUL004, 1975 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-17 Stoppdatum 2011-08-17
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1438
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: