Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSTR025, 2012 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-02 Stoppdatum 2011-08-02
Mängd (ton): 2,95 Kostnad totalt: 4641
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: