Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVAN001, 2402 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-21 Stoppdatum 2011-09-21
Mängd (ton): 5,12 Kostnad totalt: 2789
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: