Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFAR028, 2421 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-19 Stoppdatum 2011-09-19
Mängd (ton): 7,08 Kostnad totalt: 9969
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: