Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMENA032, 2504 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-03-26 Stoppdatum 2011-03-27
Mängd (ton): 19,96 Kostnad totalt: 27798
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: