Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMENA052, 2512 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-03-26 Stoppdatum 2011-03-26
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 2741
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: