Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN014, 2660 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-07-26 Stoppdatum 2011-07-26
Mängd (ton): 2,97 Kostnad totalt: 4140
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: