Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN029, 2673 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-07-26 Stoppdatum 2011-07-26
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 8361
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: