Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUN031, 2720 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-12-06 Stoppdatum 2011-12-06
Mängd (ton): 9,05 Kostnad totalt: 11182
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: